D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼п̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼п̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼.̼i̼ ̼t̼ì̼п̼.̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼п̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ố̼τ̼

ᴛại căɴ cʜuɴɢ cư ᴛầɴɢ 11, ᴛiếɴ ʙộ мới, ᴛp ᴛʜái ɴɢuyêɴ, cʜị pʜó ʙí ᴛʜư pʜườɴɢ ᴛâɴ ʟoɴɢ ɴɢʜiêм ᴛʜuỳ ᴛʀɑɴɢ đɑɴɢ ʜọp cʜi ʙộ cùɴɢ ɑɴʜ cáɴ ʙộ côɴɢ ɑɴ ɴɢuyễɴ ᴛú ᴛʜì pʜáᴛ ʜiệɴ cʜồɴɢ мìɴʜ – ɑɴʜ ᴛoảɴ (ʙố ʙôɴɢ) мộᴛ cáɴ ʙộ côɴɢ ɑɴ ᴋʜác về. Cʜị ᴛʀɑɴɢ đã ʟɑ ᴛʜấᴛ ᴛʜɑɴʜ- Ôi, ứ ứ, ɑɴʜ ơi cʜồɴɢ eм về!

ᴛʜeo đó, ᴋʜoảɴɢ 14ʜ cùɴɢ ɴɢày, ɴɢười dâɴ sốɴɢ ᴛại cʜuɴɢ cư ᴛʀêɴ ɴɢʜe ᴛiếɴɢ độɴɢ мạɴʜ. ᴋʜi cʜạy xuốɴɢ dưới sảɴʜ ᴛòɑ ɴʜà ᴛʜì pʜáᴛ ʜiệɴ ɴạɴ ɴʜâɴ đã ᴛử voɴɢ.ᴛʜeo cʜíɴʜ quyềɴ địɑ pʜươɴɢ, ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử voɴɢ do dùɴɢ dây ᴛʀèo ᴛừ ᴛầɴɢ 11 xuốɴɢ ᴛầɴɢ 10 và ʙị ᴛuộᴛ ᴛɑy, ʀơi xuốɴɢ đấᴛ.ɴʜậɴ được ᴛiɴ ʙáo, ʟực ʟượɴɢ cʜức ɴăɴɢ đã có мặᴛ, ᴋʜáм ɴɢʜiệм ʜiệɴ ᴛʀườɴɢ và ʟàм ʀõ ɴɢuyêɴ ɴʜâɴ vụ việc.

ʜiệɴ côɴɢ ɑɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜái ɴɢuyêɴ đɑɴɢ cʜo đồɴɢ cʜí ᴛoảɴ viếᴛ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ cʜi ᴛiếᴛ sự việc ᴛại sɑo đɑɴɢ ᴛʀoɴɢ ɢiờ ʟàм việc ʟại ʙỏ về ɴʜà để xảy ʀɑ sự мấᴛ мáᴛ cáɴ ʙộ đɑu ʟòɴɢ ɴày.

ᴛʜeo ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ ʙɑɴ đầu, ɴɑм ɴạɴ ɴʜâɴ siɴʜ ɴăм 1994 được xác địɴʜ ʀơi ᴋʜi đɑɴɢ đu dây ᴛừ ᴛầɴɢ 11 xuốɴɢ ᴛầɴɢ 10 củɑ cʜuɴɢ cư ᴛʜì ʙị ᴛuộᴛ ᴛɑy, ɴɢã xuốɴɢ đấᴛ ᴛử voɴɢ. ʜiệɴ, ʟực ʟượɴɢ cʜức ɴăɴɢ vẫɴ đɑɴɢ ᴛiếp ᴛục điều ᴛʀɑ, ʟàм ʀõ sự việc.

Tạɪ ᴄăɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛầɴɢ 11, ᴛɪếɴ ʙộ ᴍớɪ, ᴛᴘ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, ᴄʜị ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ʟᴏɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴜỳ ᴛʀᴀɴɢ đᴀɴɢ ʜọᴘ ᴄʜɪ ʙộ ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛú ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ – ᴀɴʜ ᴛᴏảɴ (ʙố ʙôɴɢ) ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴄ ᴠề. ᴄʜị ᴛʀᴀɴɢ đã ʟᴀ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴀɴʜ:

– Ôɪ, ứ ứ, ᴀɴʜ ơɪ ᴄʜồɴɢ ᴇᴍ ᴠề!

ᴍặᴄ ᴠộɪ ǫᴜầɴ áᴏ, đồɴɢ ᴄʜí ᴛú ǫᴜăɴɢ ᴅâʏ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ ʀᴀ ᴄửᴀ sổ ʜòɴɢ ᴛʀèᴏ xᴜốɴɢ ᴛầɴɢ 10 ᴛʜᴏáᴛ ᴛʜâɴ ᴛʜì ᴛʀượᴛ ᴛᴀʏ ᴛụᴛ ᴛʜẳɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ. ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ đấᴛ, đồɴɢ ᴄʜí ᴛú đã xᴜʏêɴ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴍáɪ ᴛôɴ ʟàᴍ ᴛʜủɴɢ ᴍộᴛ ʟỗ ʟớɴ.

ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ đồɴɢ ᴄʜí ᴛú ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʀᴀ đɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴỗɪ xó.ᴛ ᴛʜ.ươɴɢ ᴠô ʜạɴ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ.

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ đồɴɢ ᴄʜí ᴛᴏảɴ ᴠɪếᴛ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ sự ᴠɪệᴄ ᴛạɪ sᴀᴏ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪờ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟạɪ ʙỏ ᴠề ɴʜà để xảʏ ʀᴀ sự ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴄáɴ ʙộ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴàʏ.

Đᴀɴɢ ᴠᴜɪ ᴠẻ ᴠớɪ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜì ʙỗɴɢ ɴʜɪêɴ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴄó ᴛɪếɴɢ ɢõ ᴄửᴀ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʙựᴄ ʙộɪ đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ. ɴʜìɴ ǫᴜᴀ ᴍắᴛ sᴏɪ ᴄửᴀ, ᴄô sửɴɢ sốᴛ ᴛʜấʏ ᴄʜồɴɢ đã ᴛʀở ᴠề ʟɪềɴ đưᴀ ᴛᴀʏ ʀᴀ ʜɪệᴜ ʙảᴏ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʀốɴ đɪ. ᴄâᴜ ‘ᴄʜồɴɢ ᴇᴍ ᴠề’ ᴠừᴀ ᴠᴀɴɢ ʟêɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ ‘ɢɪậᴛ ᴛʜóᴛ ᴛɪᴍ’, ᴛâᴍ ᴛʀạɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, sợ ʜãɪ.

ᴀɴʜ ɴʜìɴ ᴋʜắᴘ ᴘʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴄʜỗ ɴàᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴄʜỉ ᴄó ʀờɪ đɪ ᴛừ ᴄửᴀ sổ ᴍớɪ ʟà ᴘʜươɴɢ áɴ ᴋʜả ᴛʜɪ ɴʜấᴛ. ɴɢʜĩ ʟà ʟàᴍ, ᴀɴʜ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴄʜạʏ đɪ ʟấʏ ᴅâʏ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛạᴍ ʙɪệᴛ ʙạɴ ɢáɪ ʀồɪ ʟẩɴ sᴀᴜ ᴋʜᴜɴɢ ᴄửᴀ sổ. ᴄả 2 đềᴜ ᴋʜôɴɢ ɴɢờ đượᴄ ʀằɴɢ đó ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ 2 ɴɢườɪ đượᴄ ở ʙêɴ ɴʜᴀᴜ.

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴛʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ ʙấᴛ ɴɢờ – Ảɴʜ: ɴʟĐ

ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ đã ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴛʀượᴛ ᴛᴀʏ, ʀᴀ đɪ ᴍãɪ ᴍãɪ íᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ đó. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 5/6, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ (ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ) xáᴄ ɴʜậɴ đơɴ ᴠị đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ‘ᴠề ᴛʀờɪ’ ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛɪếɴ ʙộ, ᴘʜườɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ (ᴛᴘ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ) ᴠàᴏ đầᴜ ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 13 ɢɪờ ɴɢàʏ 5/6. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ (28 ᴛᴜổɪ) đã ʙấᴛ ɴɢờ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛự ᴅᴏ ᴛừ ᴛầɴɢ 11 ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛɪếɴ ʙộ xᴜốɴɢ ʙêɴ ᴅướɪ, ʀᴀ đɪ ᴍãɪ ᴍãɪ.

“ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ đã ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛự ᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴇᴏ xᴜốɴɢ ʙằɴɢ ᴅâʏ ᴛừ ᴛầɴɢ 11 xᴜốɴɢ ᴛầɴɢ 10. ᴋʜɪ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜì ʙị ᴛᴜộᴛ ᴛᴀʏ” – ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜườɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴠɪɴʜ ɴóɪ.

ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ – Ảɴʜ: ɴʟĐ

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠị ɴàʏ, ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴɢᴏàɪ ʟᴜồɴɢ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ sốɴɢ ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ ᴛầɴɢ 11. Đếɴ ᴛʀưᴀ, ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴠề ɴʜà ɴêɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ᴛʀèᴏ ᴛừ ᴛầɴɢ ᴛʀêɴ xᴜốɴɢ để ᴛʀốɴ ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. “ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ đợɪ ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ” – ʟãɴʜ đạᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴóɪ.

ᴄô ᴠợ ᴄó ʟẽ ʙɪếᴛ ʀõ ʟịᴄʜ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ʙàɴ ᴛᴀʏ, ᴄăɴ ᴄʜỉɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để ɢọɪ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ ᴛớɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ. ɴàᴏ ɴɢờ ʜôᴍ ấʏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛʀở ᴠề độᴛ ɴɢộᴛ, ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ɴàʏ ɴằᴍ ɴɢᴏàɪ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ɴêɴ ᴍớɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴄố đáɴɢ ᴛɪếᴄ.

ᴀɴʜ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ để ɴᴜôɪ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴛốᴛ ʜơɴ, ᴄʜẳɴɢ ɴɢờ ʟạɪ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ᴠợ ᴍìɴʜ ᴄó ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɴɢᴏàɪ ʟᴜồɴɢ ᴛʜɪếᴜ đứɴɢ đắɴ. ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴠợ xóᴛ xᴀ ᴄʜᴏ sự ʀᴀ đɪ ᴄủᴀ ᴋẻ ᴛʜứ 3, ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ᴀɴʜ đã ʀấᴛ đᴀᴜ ʟòɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜậɴ ᴍìɴʜ. ᴋʜᴜɴɢ ᴄảɴʜ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʙấᴛ đắᴄ ᴅĩ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ ᴛừ đâʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠẹɴ.

Nguồn: NLĐ, Nguồn: NLĐ, https://myanmartechnews.com/%ca%9fa-do%c9%b4%c9%a2-%c9%b4%c9%a2%ca%9ciep-a%c9%b4%ca%9c-e%d0%bc-c%ca%9ci-co%e1%b4%9b/?fbclid=IwAR3wm5khekJQUlUMg_KYOrAvO0Cmc9oGqZsBxkt5kzFBrIIvzsUwYpbRl14

Q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼п̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼п̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼

C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲g̲h̲à̲n̲h̲ ̲y̲ ̲ở̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲Ở̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲é̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲e̲m̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲x̲a̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ê̲m̲ ̲ấ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲,̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲ọ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲2̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲1̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ở̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ố̲n̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲ậ̲p̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲ố̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ớ̲p̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲g̲i̲ó̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲

̲M̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲4̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲C̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲ọ̲a̲i̲.̲ ̲B̲ữ̲a̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲ấ̲m̲ ̲c̲ú̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲ý̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ẹ̲.̲b̲i̲-̲n̲g̲h̲i̲e̲n̲1̲

̲M̲ẹ̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲u̲y̲a̲,̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲r̲õ̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ò̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲g̲h̲e̲.̲ ̲L̲ẽ̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲1̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲-̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲.̲

M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲a̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ó̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲u̲ ̲đ̲á̲o̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ổ̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲l̲â̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲k̲í̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲ỳ̲ ̲l̲ạ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲k̲i̲m̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲,̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲1̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲á̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲q̲u̲ấ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲d̲u̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲x̲a̲ ̲x̲ô̲i̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲s̲u̲ố̲t̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲ở̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ẹ̲p̲ ̲k̲h̲ỏ̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ỗ̲i̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲u̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *