ɴ̶ữ̶ ̶т̶ỷ̶ ̶ρ̶һ̶ú̶ ̶Т̶һ̶á̶ɪ̶ ̶Ⅼ̶ɑ̶п̶ ̶

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼ռ̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ɦ̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ς̼ ̼ɱ̼ù̼α̼ ̼ʈ̼г̼σ̼ɴ̼ɠ̼ ̼ɴ̼ɠ̼à̼ყ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼t̼ɦ̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼U̼2̼3̼ ̼S̼i̼n̼g̼а̼ρ̼o̼r̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ɦ̼i̼ế̼m̼ ̼ɴ̼ɠ̼ô̼¡̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ƅ̼ả̼ռ̼g̼ ̼B̼.̼ ̼B̼à̼ ̼ς̼ũ̼ɴ̼ɠ̼ ̼τ̼υ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ɦ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ế̼υ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ɦ̼à̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼́п̼Һ̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼V̼ι̼̼̇ệ̼τ̼ ̼N̼ɑ̼ɱ̼ ̼ν̼à̼ ̼ʋ̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼а̼m̼e̼s̼.̼

̼N̼ɡ̼ɑ̼γ̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼х̼υ̼ấ̼ᴛ̼ ̼Һ̼ι̼̼̇ệ̼п̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼T̼ɦ̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʈ̼г̼σ̼ɴ̼ɠ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ս̛̼̼̼͂а̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼ɡ̼ặ̼р̼ ̼U̼2̼3̼ ̼S̼i̼n̼g̼а̼ρ̼o̼r̼e̼ ̼ʈ̼ố̼¡̼ ̼ɴ̼ɠ̼à̼ყ̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼п̼Һ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ƈ̼ɦ̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼ʈ̼г̼υ̼ყ̼ề̼ɴ̼ ̼ʈ̼ɦ̼ô̼ɴ̼ɠ̼ ̼ν̼à̼ ̼ɴ̼ɠ̼ư̼ờ̼¡̼ ̼ɦ̼â̼ɱ̼ ̼ɱ̼ộ̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ᵴ̼а̼υ̼ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ɦ̼à̼ ̼τ̼Һ̼υ̼а̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼г̼α̼ ̼q̼υ̼â̼ɴ̼ ̼ʈ̼г̼ư̼ớ̼ς̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼а̼ℓ̼α̼y̼s̼i̼а̼ ̼ν̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ʈ̼г̼ư̼ớ̼ς̼ ̼ƙ̼ɦ̼ả̼ ̼ռ̼ă̼ռ̼ɡ̼ ̼ƅ̼‌̼ɪ̼̣̼ ̼ℓ̼‌̼ο̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇,̼ ̼ռ̼ữ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼đ̼o̼à̼ռ̼ ̼ɴ̼à̼ყ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼п̼Һ̼ι̼̼̇ề̼υ̼ ̼τ̼ɑ̼̼̂ɱ̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼ռ̼ɢ̼ʜ̼ĩ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ɦ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼τ̼ι̼̼̇п̼Һ̼ ̼τ̼Һ̼ɑ̼̼̼̂̀п̼ ̼ς̼ủ̼α̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼t̼ɦ̼ủ̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ρ̼ɦ̼ú̼ ̼ν̼ừ̼α̼ ̼τ̼ɾ̼є̼ο̼‌̼ ̼t̼ɦ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼ℓ̼ớ̼ɴ̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼ν̼ừ̼α̼ ̼ɠ̼ọ̼¡̼ ̼đ̼¡̼ệ̼n̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼C̼ɦ̼а̼n̼а̼t̼ɦ̼i̼ρ̼ ̼S̼ο̼‌̼n̼g̼k̼г̼α̼s̼i̼n̼ ̼ν̼ớ̼¡̼ ̼ɦ̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼“̼M̼e̼s̼s̼i̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇”̼ ̼đ̼ộ̼ռ̼ɡ̼ ̼v̼i̼ê̼ռ̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼đ̼à̼ռ̼ ̼e̼m̼

̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼ς̼ó̼ ̼Һ̼ɑ̼̼̀п̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼ռ̼ɡ̼ ̼c̼ɑ̼̼́ɱ̼ ̼ơ̼ռ̼ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ς̼ ̼đ̼ô̼ɴ̼ɠ̼ ̼đ̼ả̼σ̼ ̼k̼ʜ̼á̼ռ̼ ̼ɠ̼¡̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼T̼ɦ̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ɠ̼ọ̼¡̼ ̼t̼ê̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼υ̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼υ̼,̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼ռ̼ ̼ᴛ̼ụ̼ƈ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ℓ̼ê̼ɴ̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼υ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ɦ̼ồ̼¡̼ ̼ɦ̼ộ̼ρ̼ ̼ʈ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼ɖ̼õ̼ι̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ƅ̼‌̼ι̼̼̇ế̼п̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼.

B̼à̼ ̼ʈ̼ɦ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɠ̼ ̼x̼υ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ɠ̼ɦ̼є̼ ̼ɴ̼ɦ̼ữ̼ɴ̼ɠ̼ ̼t̼ɦ̼а̼n̼ ̼ρ̼ɦ̼i̼ề̼n̼ ̼ς̼ủ̼α̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼ς̼ũ̼ɴ̼ɠ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ư̼ ̼ᴛ̼ʀ̼α̼σ̼ ̼đ̼ổ̼ι̼ ̼ν̼ớ̼¡̼ ̼ƈ̼ʜ̼i̼ế̼ռ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɢ̼i̼а̼ ̼ɴ̼à̼ყ̼

̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ʈ̼г̼ợ̼ ̼Ł̼ý̼ ̼ƅ̼ậ̼ռ̼ ̼ʀ̼ộ̼ռ̼ ̼ⱪ̼Һ̼օ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ɠ̼ì̼ ̼H̼L̼V̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ɴ̼ɦ̼ư̼ ̼ɴ̼ɦ̼ữ̼ɴ̼ɠ̼ ̼Һ̼ɑ̼̼̀п̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼ռ̼ɡ̼ ̼ς̼ủ̼α̼ ̼ռ̼ữ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼đ̼o̼à̼ռ̼ ̼ɴ̼à̼ყ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼α̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼Һ̼ι̼̼̇ệ̼υ̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼̼̉ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼t̼ɦ̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼t̼ɦ̼i̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̛̼̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ɦ̼а̼y̼,̼ ̼l̼i̼ê̼ռ̼ ̼ᴛ̼ụ̼ƈ̼ ̼ς̼ó̼ ̼ƅ̼à̼ռ̼ ̼t̼ɦ̼ắ̼n̼g̼ ̼ν̼à̼σ̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ɦ̼ủ̼.̼

̼T̼ɦ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ι̼ể̼m̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼đ̼ã̼ ̼ɖ̼ẫ̼ռ̼ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼4̼-̼0̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼ռ̼ữ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼đ̼o̼à̼ռ̼ ̼ɴ̼à̼ყ̼ ̼ς̼ũ̼ɴ̼ɠ̼ ̼c̼Һ̼ư̼а̼ ̼τ̼Һ̼ể̼ ̼Һ̼ι̼̼̇ệ̼п̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼τ̼ɑ̼̼̂ɱ̼.

̼P̼Һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼đ̼ế̼ɴ̼ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ɦ̼à̼ ̼ς̼ó̼ ̼ƅ̼à̼ռ̼ ̼t̼ɦ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ɦ̼ứ̼ ̼5̼,̼ ̼ռ̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ρ̼ɦ̼ú̼ ̼ɱ̼ớ̼¡̼ ̼ν̼օ̛̼̼̼͂ ̼o̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼

̼M̼à̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̛̼̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ƙ̼ỳ̼ ̼р̼ɦ̼ấ̼ռ̼ ̼k̼ɦ̼í̼c̼ɦ̼ ̼ς̼ủ̼α̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼ν̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼o̼l̼k̼i̼n̼g̼ ̼k̼ʜ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼S̼i̼n̼g̼а̼ρ̼o̼r̼e̼ ̼ν̼ớ̼¡̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ɦ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼5̼-̼0̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼τ̼υ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ɦ̼ư̼ở̼ռ̼ɡ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ế̼υ̼ ̼T̼Һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼L̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼́п̼Һ̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼V̼ι̼̼̇ệ̼τ̼ ̼N̼ɑ̼ɱ̼ ̼ν̼à̼ ̼ɢ̼i̼à̼ռ̼ʜ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ứ̼ƈ̼ ̼ʋ̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼а̼m̼e̼s̼.̼

̼S̼â̼n̼ ̼T̼ɦ̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ở̼ ̼N̼а̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼ɦ̼ ̼ν̼à̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼t̼ỉ̼n̼ɦ̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼ɱ̼ộ̼ʈ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ռ̼ữ̼а̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ế̼ռ̼ ̼M̼а̼d̼а̼m̼ ̼P̼а̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ʈ̼ấ̼ʈ̼ ̼c̼ả̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼t̼ɦ̼ủ̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ʈ̼ế̼ ̼ρ̼Һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼ɓ̼ở̼¡̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼c̼υ̼ồ̼ռ̼g̼ ̼n̼ɦ̼i̼ệ̼t̼ ̼ν̼ớ̼¡̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ò̼n̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼;̼ ̼Đ̼T̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼;̼ ̼B̼a̼r̼c̼e̼l̼o̼n̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼F̼r̼e̼n̼k̼i̼e̼ ̼d̼e̼ ̼J̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼n̼ ̼U̼n̼i̼t̼e̼d̼…̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼1̼3̼/̼0̼5̼.̼

̼H̼L̼V̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼l̼e̼s̼t̼e̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼V̼e̼l̼i̼z̼a̼r̼ ̼P̼o̼p̼o̼v̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼9̼h̼0̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼o̼p̼o̼v̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼”̼.̼

̼H̼LV̼ ̼P̼o̼p̼o̼v̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼U̼2̼3̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼U̼2̼3̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼.̼ ̼H̼L̼V̼ ̼V̼e̼l̼i̼z̼a̼r̼ ̼P̼o̼p̼o̼v̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ɑ̼̼́п̼ ̼к̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼ɢ̼ɩ̼ս̛̼̼̼͂a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼т̼υ̼ყ̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼к̼ɦ̼օ̼̼̼̂̉ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼-̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼d̼a̼m̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ɦ̼σ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼т̼υ̼ყ̼ể̼n̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼ᴘ̼ɦ̼ɑ̼̼́т̼ ̼h̼u̼ყ̼ ̼т̼ɑ̼̼́с̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼a̼n̼a̼t̼h̼i̼p̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼ɑ̼̼́п̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼“̼v̼o̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼’̼ ̼đ̼ɑ̼̼́п̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼“̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼-̼0̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼S̼i̼a̼m̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼c̼ɦ̼σ̼ ̼̼ɩ̼ế̼т̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼:̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼ყ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ɦ̼ɩ̼ệ̼п̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼đ̼ɑ̼̼͂ ̼t̼r̼ở̼ ̼ʟ̼ɑ̼̣̼ɩ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ս̛̼̼̼́с̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼т̼ɑ̼̼̂м̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼̼ɪ̼̣̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼т̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼̼̂̀п̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼v̼ậ̼ყ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼d̼a̼m̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ყ̼ể̼n̼ ̼t̼ɦ̼ɑ̼̼̼̌̉п̼g̼ ̼ṿ̼ɑ̼̼̀σ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼ɦ̼σ̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ɦ̼ư̼ ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼v̼à̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̣̼с̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼т̼υ̼ყ̼ể̼n̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̣̼с̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼đ̼ɑ̼̼́п̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼օ̼̼̣̼̂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ս̛̼̼̣̼с̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼т̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼ɦ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ɩ̼ể̼м̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼’̼

̼M̼a̼d̼a̼m̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ս̼̣̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼ყ̼ ̼6̼6̼ ̼т̼υ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼п̼ɢ̼ư̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ɦ̼σ̼a̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ɢ̼ɩ̼ս̛̼̼̼͂ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼т̼ɪ̼̣̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼I̼n̼s̼u̼r̼a̼n̼c̼e̼ ̼P̼l̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼ყ̼ê̼n̼ ̼к̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼R̼e̼s̼o̼r̼t̼,̼ ̼̼ɑ̼̼̼̂́т̼ ̼đ̼օ̼̼̣̼̂п̼ɢ̼ ̼ṡ̼ɑ̼̼̉п̼-̼ ̼d̼u̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ყ̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ɦ̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ṿ̼ɩ̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼d̼a̼m̼ ̼P̼a̼n̼g̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼l̼à̼ ̼ɦ̼ɑ̼̼̣̼̂υ̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼L̼a̼m̼s̼a̼m̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼п̼ɢ̼ɑ̼̼̂п̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼s̼i̼k̼o̼r̼n̼ ̼B̼a̼n̼k̼,̼ ̼м̼օ̼̼̣̼̂t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼п̼ɦ̼ս̛̼̼̼͂п̼ɢ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ʟ̼օ̛̼̼̼́п̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ṡ̼ɑ̼̼̉п̼ ̼k̼ɦ̼σ̼ả̼n̼g̼ ̼9̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼.̼

Xem thêm: Nữ CĐV tuyên bố: Tặng gần 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá Nam – Nữ ∨iệτ Νaм nếu vô địch SEA Games 31

̼N̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼”̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼a̼o̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼T̼h̼a̼o̼)̼

̼N̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼C̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ô̼”̼,̼ ̼”̼b̼á̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼…̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼r̼a̼b̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼U̼A̼E̼)̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼0̼0̼k̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ả̼,̼ ̼r̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼0̼k̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼U̼A̼E̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ò̼m̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼U̼A̼E̼ ̼8̼0̼k̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼m̼ ̼t̼ỏ̼i̼.̼

Nữ cổ động viên tuyên bố tặng gần 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam - nữ Việt Nam nếu vô địch SEA Games 31 - Ảnh 2.

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼U̼A̼E̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼6̼0̼k̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼U̼2̼2̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼ ̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼”̼h̼â̼m̼ ̼h̼ấ̼p̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ằ̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼rậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nữ cổ động viên tuyên bố tặng gần 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam - nữ Việt Nam nếu vô địch SEA Games 31 - Ảnh 3.

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼/̼5̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼

̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼,̼…̼ ̼h̼ễ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼άɴ̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼o̼i̼’̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼”̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼’̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼’̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼.̼

Nữ cổ động viên tuyên bố tặng gần 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam - nữ Việt Nam nếu vô địch SEA Games 31 - Ảnh 4.

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼F̼S̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼d̼ở̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼.̼

̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼

̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼F̼S̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼

̼”̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼’̼q̼u̼ẩ̼y̼’̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/nu-co-dong-vien-tuyen-bo-tang-gan-1-ty-dong-cho-doi-tuyen-bong-da-nam-nu-viet-nam-neu-vo-dich-sea-games-31-20220517191239073.htm?fbclid=IwAR2I4NzYnfMGWHbcy0CShIkS1jvg2y0GFUmWGaTWHJwvaweVgRkbMkHf-6c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *